Thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

11/12/2022 10:56:54 AM
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CĐ ngày 31 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CĐ ngày 31 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Căn cứ vào kế hoạch Ban chấp hành Công đoàn khoa xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau:

TT

Họ và tên giảng viên

Học phần

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

Trịnh Văn Bắc

GDTC 1

K25 Ngữ văn

Tiết 2, thứ 4

9/11/2022

Khu LHTT

2

Nguyễn Thị Diệp Ly

GDTC 1

K25 CNTT

Tiết 8, thứ 4

9/11/2022

Khu LHTT

3

Hoàng Sỹ Trung

Nhảy xa

K25 ĐHGDTC

Tiết 2, thứ 6 18.11.2022

Khu LHTT

4

Hoàng Thế Hoạt

GDTC 1

K25 QTKD

Tiết 3, thứ 6

18/11/2022

Khu LHTT

 

Hình ảnh thao giảng, dự giờ của các thầy cô giáo

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3874464032296-35794d54607ada1effd06248fa290872-20221112105516-e.jpg
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3874464033306-c8b69237aa8f9f78876cb1c84f8486dc-20221112105555-e.jpg
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3874464031744-3c44290a0b6c178ab7af3fcbc57a7040-20221112105634-e.jpg

 

Tin liên quan