Cơ sở vật chất

5/10/2021 9:47:32 PM

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, qua 19 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC tền thân là Bộ môn GDTC- QP đã khẳng định được vị trí của mình trong trường Đại hoc giàu truyền thống; Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất. Khoa GDTC đã được Nhà trường đầu tư xây dựng thành Khu liên hợp thể thao tại địa chỉ 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa. Gồm các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, NCKH, học tập của sinh viên.

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, qua 19 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC tền thân là Bộ môn GDTC- QP đã khẳng định được vị trí của mình trong trường Đại hoc giàu truyền thống; Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất. Khoa GDTC đã được Nhà trường đầu tư xây dựng thành Khu liên hợp thể thao tại địa chỉ 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa. Gồm các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, NCKH, học tập của sinh viên.

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, qua 19 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC tền thân là Bộ môn GDTC- QP đã khẳng định được vị trí của mình trong trường Đại hoc giàu truyền thống; Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất.

          Khoa GDTC đã được Nhà trường đầu tư xây dựng thành Khu liên hợp thể thao tại địa chỉ 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa. Gồm các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, NCKH, học tập của sinh viên.  

Cơ sở vật chất phục vụ ngành Giáo dục thể chất

1. Thư vện, phòng máy, phòng học, giảng đường...

a) Thư viện

Thư viện nhà trường có tổng diện tích 2450 m2, trong đó diện tích phòng đọc và kho tài liệu: 1.460mvới 123 máy tính được nối mạng internet. Số chỗ ngồi: 460, hàng nghìn đầu sách, báo, tạp chí, đủ điều kiện phục vụ đào tạo nhiều chuyên ngành, trong đó có chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – tiếng Việt. Học viên có thể đến thư viện tra cứu tài liệu học tập, tài liệu chuyên ngành phục vụ nghiên cứu.

 b) Thiết bị phục vụ đào tạo:

 Phòng seminar, chuyên ngành

     Đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt, hội thảo khoa học chuyên ngành cho 50 học sinh; có đầy đủ phương tiện hiện đại như Projector, Overheat, bảng, bàn ghế, nối mạng, máy tính.

     Trang bị bàn ghế, bảng, máy chiếu, tăng âm, máy tính nối mạng đạt tiêu chuẩn cho 1 lớp học từ 30 đến 35 học viên.

c) Trung tâm hỗ trợ học tập

Nhà trường có 1 trung tâm hỗ trợ học tập: với tổng diện tích 120 m2, có đầy đủ phương tiện, có thể phục vụ trên 150 học viên đến học tập, tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, tìm đọc tài liệu cơ sở, cơ bản và chuyên ngành.

Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy ngành Giáo dục thể chất    

Số TT

Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ  học phần/môn học

1

 

 

 

 

 

 

2

Phòng học Khu liên hợp TT

03

90m2

Máy chiếu

01

Các môn lý thuyết

3

Phòng học máy tính

01

40m2

Máy vi tính

40

Tin học

4

Phòng học ngoại ngữ

01

40m2

Máy vi tính

40

Ngoại ngữ

 

 

 

Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành ngành Giáo dục thể chất

TT

Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ học phần

I

Khu tập luyện TT (Khu B- CS2)

 

1.760

m2

 

 

 

 

 

1

Sân cầu lông

 

 

Vợt cầu lông

Lưới cầu lông

Cột cầu lông

300 cái

10 bộ

10 bộ

LL&PPGD Cầu lông

2

Sân Bóng chuyền

 

 

Cột bóng chuyền

Lưới bóng chuyền

Quả bóng chuyền

10 bộ

10 bộ

500 quả

LL&PPGD Bóng chuyền

3

Sân Bóng rổ

 

 

Cột bóng rổ

Lưới, bảng BR

Quả bóng rổ

05 bộ

05 bộ

500 quả

LL&PPGD Bóng rổ

4

Bàn Bóng bàn

 

Bàn bóng bàn

Lưới bóng bàn

Quả bóng bàn

02 bộ

02 bộ

100 hộp

LL&PPGD Bóng bàn

5

Hố nhảy xa

 

 

Ván nhảy xa

Bàn trang cát

Thước đo

Cờ lệnh

10 cái

10 cái

10 cái

10 bộ

LL&PPGD Bóng bàn

6

Hố nhảy cao

 

Cột nhảy cao

Đệm nhảy cao

Thước đo

Cờ lệnh

Sào nhảy cao

12 bộ

12 cái

05 cái

12 bộ

50 cái

LL&PPGD nhảy cao

7

Sân đẩy tạ

 

 

Bục đẩy tạ

Quả tạ

05 cái

100 quả

LL&PPGD đẩy tạ

II

Khu tập luyện và  học tập thực hành cơ sở chính

 

 

5.400 m2

 

 

 

1

Sân điền kinh

 

Đường chạy 400m

01

LL&PPGD chạy

2

Sân bóng đá

 

 

Cột bóng đá

Lưới bóng đá

Quả bóng đá

05 bộ

05 bộ

100 quả

LL&PPGD Bóng đá

3

Sân bóng chuyền

 

Cột bóng chuyền

Lưới bóng chuyền

Quả bóng chuyền

02 bộ

02 bộ

100 quả

LL&PPGD Bóng chuyền

4

Sân bóng rổ

 

Cột bóng rổ

Lưới bóng rổ

Quả bóng rổ

02 bộ

02 bộ

100 quả

LL&PPGD Bóng rổ

5

Sân Tennis

 

Cột Tennis

Lưới Tennis

02 bộ

02 bộ

LL&PPGD Tennis

6

Bàn Bóng bàn

 

Bàn bóng bàn

Lưới bóng bàn

Quả bóng bàn

05 bộ

050 bộ

100 hộp

LL&PPGD Bóng bàn

7

Sân cầu lông

 

 

Vợt cầu lông

Lưới cầu lông

Cột cầu lông

300 cái

05 bộ

05 bộ

LL&PPGD Cầu lông

 

          Một số hình ảnh Khu liên hợp thể thao Khoa GDTC

 

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/bd6-20210510094142-e.jpg

Sân vận động với sức chứa lên tới hàng vạn người

Hai sân tennis đạt tiêu chuẩn quốc tế

Hai sân bóng rổ

Rất nhiều sân cầu lông phục vụ cho sinh viên học tập

Tập luyện và thi đấu bóng bàn