Thao giảng, dự giờ Chào mừng ngày NGVN 20/11 năm học 2021-2022

11/9/2021 8:05:02 AM
Thực hiện kế hoạch số 114/KH-CĐ ngày 20/10/2021 về việc tổ chức thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của BCH Công đoàn trường

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-CĐ ngày 20/10/2021 về việc tổ chức thao giảng, dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của BCH Công đoàn trường. BCH công đoàn khoa đã triển khai đến toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa đăng ký và thực hiện tổ chức Thao giảng, dự giờ lập thành tích chào mừng ngày 20/11. Qua việc tổ chức thao giảng, dự giờ tạo điều kiện cho các thầy cô trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau trong công tác chuyên môn, từ đây chuyên môn của đội ngũ giáo viên được phát triển đáp ứng với nhu cầu đổi mới hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img20211104145718-20211109080246-e.jpg
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img20211104145600-20211109080246-e.jpg
 
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/Images/5538eb40f9-7.jpg
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img-20211104-145822-20211109080245-e.jpg

 

Tin liên quan