Cán bộ giảng viên

5/10/2021 2:45:01 PM

TT

Tên CBGV

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Toàn

15/05/1975

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Phường Đông Sơn - TP Thanh Hoá

0919073768

2

Trịnh Văn Bắc

26/12/1974

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Khu A tập thể trường ĐH Hồng Đức

0945018581

3

Nguyễn Ngọc Tuấn 15/3/1991 Thạc sĩ Giảng viên Nga Sơn, Thanh Hóa

0941733345

4

Hoàng Thế Hoạt

21/01/1980

Thạc sĩ

Chủ tịch CĐ

Phường Tân Sơn-TPThanh Hóa

0915861181

5

Lê Trọng Đồng

16/05/1979

Tiến sĩ

Trưởng BM Bóng - Điền kinh

Phường Đông Sơn-TPThanh Hóa

0988509567

6

Nguyễn Thị Quyên

05/11/1979

Tiến sĩ

Trưởng BM LL&PPGD GDTC

Phường Điện Biên - TP Thanh Hoa

0912276799

7

Nguyễn Xuân Trọng

13/6/1965

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM LL&PPGD GDTC

Phường Trường Thi - TP Thanh Hoa

0912812568

8

Phạm Văn Đàn

13/6/1965

Tiến sĩ

Phó Trưởng BM Bóng - Điền kinh

Phường Đông Thọ -TPThanh Hóa

0913352113

9

Lê Anh Vinh

25/04/1978

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM LL&PPGD GDTC

Phường Điện Biên -TPThanh Hóa

0973737234

10

Dương Thái Bình

09/05/1978

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM LL&PPGD GDTC

Hoằng Thịnh-Hoằng Hoá-Thanh Hoá

0984101488

11

Hoàng Sỹ Trung

01/05/1982

Thạc sĩ

GV-Trợ lý CTHSSV

Phường Đông Vệ-TP Thanh Hóa

0914882981

12

Nguyễn Thị Hải Hà

24/11/1979

Thạc sĩ

Giáo vụ

Phường An Hưng-TP Thanh Hóa

0979914236

13

Cao Ngọc Thành

 

Thạc sĩ

Giảng  viên

Hậu Lộc - Thanh Hóa

0915.898.836

14

Trịnh Việt Dũng

10/05/1983

Thạc sĩ

Giảng  viên

Nga Sơn - Thanh Hoá

0913.304.403

15

Nguyễn Thị Diệp Ly

08/04/1987

Thạc sĩ

Giảng  viên

07/03 Lê Văn Hưu – Phường Tân Sơn – TP Thanh Hoá

0945.228.882

16

Nguyễn Duy Hùng

20/03/1979

Thạc sĩ

Giảng  viên

Nông Cống – Thanh Hoá

0948051433

17

Nguyễn Thị Tâm

 

Thạc sĩ

Hành chính

TP Thanh Hoá

0948931133