Giới thiệu khoa

5/10/2021 8:52:37 AM

          Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, gần 25 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC tền thân là Bộ môn GDTC- QP đã khẳng định được vị trí của mình trong trường Đại hoc giàu truyền thống; Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất.

 

1. Lịch sử phát triển khoa

         Khoa Giáo dục thể chất tiền thân là Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 bộ môn của 3 trường cao đẳng cùng với việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức theo Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trư­ờng ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay khoa có 2 bộ môn, Công đoàn khoa và Liên chi đoàn, Hội sinh viên khoa. Khoa hiện đang quản lý và tổ chức đào tạo 01 chuyên ngành ngành đại học GDTC với đầy đủ hình thức đào tạo gồm chính quy tập trung, liên thông, vừa làm vừa học.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Khoa đã đào tạo cho xã hội được gần 500 đến nay đã đào tạo được 10 khóa sinh viên CĐ TD-CTĐ, 3 lớp Đại học liên kết với trường ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH TDTT Hà Nội; 05 lớp Đại học do trường ĐH HĐ đào tạo, cung cấp cho xã hội gần 1.000 giáo viên GDTC và cán bộ làm công tác Thể dục thể thao. Hiện nay khoa đang đào tạo 04 lớp ĐH GDTC hệ chính qui với (95 sinh viên)08 lớp hệ liên thông với (345 sinh viên). Qua khảo sát, có 100%  sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng, trong đó có 80% làm đúng ngành.

2. Chức năng và nhiệm vụ

       2.1. Giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc khoa cho tất cả các lớp cao đẳng sư phạm thể dục công tác đội nay là (GDTC- CTĐ); Đại học GDTC

       2.2. Tham gia triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa và cải cách giáo dục của Tỉnh

        2.3. Tham gia giảng dạy và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho tất cả các khoa trong toàn trường.

       2.4. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Làm đề tài cấp cơ sở, viết báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, sáng kiến kinh nghiệm…

      2.5. Tham mưu và làm nòng cốt các hoạt động phong trào TDTT, đội tuyển TDTT và huấn luyện đội tuyển TDTT cho nhà trường.

3. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

         Tính đến tháng 01/2022, đội ngũ giảng viên và người lao động của khoa có 17 người (100% trình độ sau đại học), trong đó 15 giảng viên chiếm 82,2% tổng số CBGV (gồm: 05 tiến sĩ, 12 thạc sĩ - 3 giảng viên được đào tạo ở nước ngoài).

3.1. Ban chi ủy gồm

- Bí thư chi bộ: Nguyễn Văn Toàn

- Phó Bí thư chi bộ: Trịnh Văn Bắc

- Chi ủy viên: Nguyễn Thị Quyên

3.2. Ban chủ nhiệm khoa gồm

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Toàn            ĐT: 0919073768

- Phó Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Bắc           ĐT: 0945018581

- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Quyên    ĐT: 0912276799

3.3. Các bộ môn trực thuộc khoa

3.3.1.  Bộ môn Bóng - Điền kinh: 07 CBGV (03 TS ; 04 ThS).

+ Trưởng bộ môn: TS. Lê Trọng Đồng

+ Phó Trưởng bộ môn:  TS. Phạm Văn Đàn

+ Phó Trưởng bộ môn: ThS. Lê Anh Vinh

3.3.2. Bộ môn lý luận và PP giảng dạy GDTC: 08 CBGV (02 TS ; 06 ThS).

+ Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Quyên

+ Phó Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Xuân Trọng

+ Phó Trưởng bộ môn: ThS. Dương Thái Bình

3.4. BCH Công đoàn khoa

+ Chủ tịch:         ThS. Hoàng Thế Hoạt

+ Phó Chủ tịch: TS. Lê Trọng Đồng

+ UV: ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

3.5. Liên chi đoàn khoa

+ Bí thư:        ThS. Nguyễn Thị Diệp Ly

3.6. Liên chi hội sinh viên khoa

+ Thư ký liên chi hội khoa: Lò Trung Huấn

4. Cơ sở vật chất:

          Khoa có đầy đủ CSVC phục vụ quá trình đào tạo như: Sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân cầu lông, Nhà đa năng….. Hiện nay Nhà trường đang triển khai xây dựng khu liên hợp TDTT tại cơ sở chính với các hạng mục: 01 sân bóng đá; 02 sân Tennis, Nhà thi đấu; 04 sân bóng chuyền, 01 bể bơi, Nhà điều hành thi đấu, 01 sân điền kinh…..

5. Hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ

         Đến nay, Khoa quản lý và triển khai thực hiện 15 đề tài KHCN các cấp của CBGV (trong đó: có 01 đề tài cấp tỉnh, 07 đề tài NCKH cấp cơ sở; hướng dẫn 04 nhóm sinh viên tham gia NCKH dự thi cấp Trường đạt giải khuyến khích, có 01 giải 3 ý tưởng sang tạo cấp trường, 02 sáng kiến kinh nghiệm; 50 Hội thảo khoa học (trong đó: 07 Hội thảo cấp trường, 24 Hội thảo cấp khoa và 19 hội thảo cấp bộ môn). Xuất bản được 04 Giáo trình, tài liệu chuyên khảo (Giáo trình cờ vua, Bóng rổ, Cầu lông và Sách tham khảo: “Phát triển thể chất của học sinh THPT”). Hàng năm CBGC giảng dạy vượt định mức lao động và định mức khoa học. Tỷ lệ bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành hang năm đạt 1 bài báo/giảng viên.

6. Công tác HSSV và Văn -  Thể - Mỹ

          Khoa là đơn vị phối hợp tham m­ưu, làm nòng cốt và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nhà trư­ờng, cũng như tham gia các giải do cấp trên tổ chức. Trong những năm qua khoa đã đạt được một số kết quả như: Tham gia tuần lễ giao lưu Văn hóa- Thể thao các trường Đại học thuộc tiểu vùng Sông Mê Công tại Côn Minh Trung quốc, kết quả: Đội bóng chuyền nữ sinh viên đoạt huy chương Đồng (2016), huy chương Bạc (2017), đội bóng đá nam sinh viên xếp thứ 6/12 (2017) đội tham gia; Huy chương Bạc, Đồng giải Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn viên chức lao động toàn tỉnh. Đặc biệt là có rất nhiều sinh viên của khoa tham gia các đội tuyển Quốc gia, tỉnh tham gia các giải quốc tế, vô địch thế giới, vô địch, cúp quốc gia và đã Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Gần đây tham gia giải Vovinam sinh viên toàn quốc tại Huế, kết quả xếp thứ 3 toàn đoàn (trong đó có 05 huy chương vàng và 01 huy chương đồng).

         Công tác HSSV đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của khoa. Các chế độ chính sách của sinh viên được giải quyết kịp thời đúng qui định. Việc quản lý nền nếp học tập rèn luyện của HSSV đã được chú trọng

7. Công tác đào tạo và tuyển sinh

+ Đào tạo ĐH GDTC hệ chính qui (theo thông báo tuyển sinh đăng trên website nhà trường và khoa)

+ Đào tạo ĐH GDTC hệ liện thông (theo thông báo tuyển sinh đăng trên website nhà trường, khoa)