Đại hội Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất lầm thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028.

2/9/2023 8:39:49 AM
Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới sáng tạo – Phát triển”; sáng ngày 8 tháng 01882 năm 2023 tại Văn phòng khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất lầm thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham gia của đồng chí Mai Xuân Thắm, Phó Chủ tịch công đoàn trường; đ/c Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục thể chất và toàn thể công đoàn viên trong khoa. 

          Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới sáng tạo – Phát triển; sáng ngày 8 tháng 01882 năm 2023 tại Văn phòng khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất lầm thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham gia của đồng chí Mai Xuân Thắm, Phó Chủ tịch công đoàn trường; đ/c Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục thể chất và toàn thể công đoàn viên trong khoa. 

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022546535-2064c46249cd3adf74dfd5ac3c5232d1-20230209082754-e.jpg

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Khoa GDTC lầm thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028

           Đại hội cũng đã thông qua các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất lầm thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028.

 Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022537144-00596d0abf16aef9196f5b49945a8e2b-20230209082910-e.jpg

Đồng chí Hoàng Thế Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Khoa GDTC báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028

             

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022533965-005cb7d07dd1f74ee017bd41034bbc71-20230209083118-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

          Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới. Đại diện BCH Công đoàn cấp trên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Hoàng Thế Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022 ghi nhận những thành tích trong công tác công đoàn thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kỳ tới.

 

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022545258-0d923d3bd4a17f2720213b3a1b703b03-20230209083236-e.jpg
Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022535859-46403f9a4a8564d58dcdc951081239fc-20230209083336-e.jpg

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện

           Sau phiên báo cáo, Công tác bầu ra BCH mới được thực hiện nghiêm túc, trật tự theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 đồng chí: Hoàng Thế Hoạt, Lê Trọng Đồng, Nguyễn Thị Hải Hà.

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022543591-a3cc3fa97a97e2403476df7d2af497fb-20230209083558-e.jpg

Đ/c Mai Xuân Thắm, Phó Chủ tịch công đoàn trường phát biểu tại Đại hội

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022545363-d696f1c31ab3db2e382d9fde0de6d8f8-20230209083744-e.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục thể chất phát biểu tại Đại hội

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/z4095022530136-5897fbded58e0c317fee3f9fdc36f24d-20230209083841-e.jpg

Các đồng chí BCH mới chụp ảnh lưu miệm cùng với Ban Chi ủy tại Đại hội

  

 

 

 

 

Tin liên quan